GG-družina

Šotori, potni znaki, vozli, ognji, prva pomoč...

Sodelovanje, gozdne živali, rastline, časovni stroj...

Ideje za čez celo leto

Priprava sestankov

Velik sklop sestankov, približno 10: člani sami ali v parih pripravljajo in izvedejo sestanke. Na koncu jih ovrednotimo.

Ideje za TEAM-BUILDING

GORDIJSKI VOZEL

VRSTA PO DATUMIH ROJSTVA

Brez pogovarjanja se člani morajo spraviti v vrsto po datumih rojstva.

NAJVIŠJI STOLP

Iz papirja in selotejpa morajo člani po skupinah graditi najvišji stolp (čas je omejen).

POHOD ZAUPANJA

Vodja ekipe mora ostale člane, ki imajo prevezane oči, peljat od ene točke do druge. Na poti so ovire, katerih težavnost prilagodimo glede na starost članov.

ČLOVEŠKE SKULPTURE

Članom poda vodnik navodilo, koliko in kateri deli telesa so lahko na tleh, oni pa se morajo tako postaviti. PRIMER: na tleh so lahko 2 roki, 1 koleno in 3 stopala.

PRENAŠANJE FIŽOLČKOV

S slamico morajo iz ene mize na drugo prenašati fižolčke. Člani so lahko razdeljeni v več skupin.

HULAHOP

Člani so postavljeni v vrsto in se držijo za roke. Prvemu članu damo hulahop-obroč in njihova naloga je, da obroč spravijo do konca vrste, ne da bi se spustili (stopijo skozi obroč). Člani so lahko razdeljeni v 2 skupini.

Minsko polje

Na tleh označimo velik kvadrat (npr. 10 x 10 m). Eden od članov govorec in se postavi na eno stranico kvadrata, ostali pa bodo morali prehoditi minsko polje in so na začetku postavljeni na nasprotni stranici kvadrata (postavljeni so v kolono). Tisti, ki bodo šli čez minsko polje, zaprejo oči, govorec pa naključno postavi različne predmete po kvadratu (minskem polju), ki predstavljajo mine in jih ostali ne smejo pohoditi. Ko so predmeti postavljeni, lahko začnemo: naloga govorca je, da usmerja prvega člana do sebe (ta ima še vedno zaprte oči), ob tem pa član ne sme pohoditi min ali stopiti izven polja. Če članu uspe priti do govorca, je postane sam govorec in mora naslednjega člana pripeljati do sebe. Če član stopi na minu, izpade. Igro lahko igramo tudi v dveh ali več skupinah: v tem primeru sta 2 ali več članov iz vsake ekipe hkrati v polju in poskusijo priti do svojih govorcev, ki so postavljeni ob stranicah kvadratov (ekipe pa so postavljeni na nasprotnih stranicah svojih govorcev). Zmaga tista ekipa, ki ima na koncu največ preživelih (upoštevamo lahko tudi čas).


HELIJSKA PALICA

Naloga ekipe je, da palico iz višine ramen spravijo na tla. Palico držijo skupaj, vsak s svojimi kazalci. Palico morajo spustiti na tla, ne da bi se kateri od članov prenehal dotikati palice. Igro lahko igramo tudi v dveh ali več skupinah: v tem primeru iz vsake skupine en član gleda drugo skupino, ali se ta drži pravil. Zmaga tista skupina, ki palico prva spravi na tla. Za boljšo predstavo: https://www.youtube.com/watch?v=YuZbNvYPzFM


EGG DROP

Vsaka ekipa ima 15 min časa, da iz različnih predmetov (slamice, palice, toaletni papir, navaden papir, lepilni strak, flomastri, vata...) izdela čim boljšo utrdbo za jajce, ki ga bomo na koncu postavili na(v) utrdbo in spustili z določene višine. Ekipa izpade, če se njihovo jajce ob padcu razbije. Če jim uspe jajce obdržati v enem kosu, v naslednji stopnji jajce spustimo z večje višine. Zmaga tista ekipa, ki doseže največjo višino (jajce se ne sme razbiti).


VELIKI KRIŽEC KROŽEC

Za igro potrebujemo dve skupini. Na tleh narišemo polje (3 x 3 kvadratki) in pripravimop predmete, ki predstavljajo krožce in križce (3 predmeti za vsakega). Ekipa, ki ima križce, začne prva in križec postavi na eno izmed polj. Nato je na vrsti krožec in eden od svojih predmetov postavi na eno izmed praznih polj. Cilj igre je križce/krožce postaviti v vrsto/stolpec/diagonalo po tri - v tem primeru, je ekipa zmagovalka. Če vse predmete porabimo, ne da bi dobili zmagovalca, mora ob naslednji potezi ekipa križcev enega od svojih predmetov premakniti na eno izmed praznih polj. Če zmagovalca še vedno ni, je na vrsti ekipa krožcev, ki stori isto. Igra je končana, ko eni izmed ekip uspe doseči cilj.


PREŠTEJ DO 10

Člani se postavijo v krog in zaprejo oči. Njihova naloga je, da izmenično štejejo do 10 (ne smejo šteti po nekem vzorcu - npr. v krogu, ampak naključno). Če 2 ali več članov hkrati rečejo neko številko, morajo pričeti od začetka. Igro lahko igramo tudi v dveh ali več skupinah: vse skupine z nalogo pričnejo hkrati in prvi, ki uspe priti do 10, zmaga.