Igre

Uvodne

IGRE ZA ZAČETNO SPOZNAVANJE

DIRIGENT

Člani se postavijo v krog, en član gre iz sobe. V krogu se dogovorijo, kdo bo vodil igro kot dirigent, tj. spreminjal gibe. Prostovoljec se vrne v prostor, se postavi v sredino kroga in skuša ugotoviti, kdo je dirigent.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

PARFUMČKI

Člani se postavijo v vrsto in vsakega odišavimo z eno vrsto parfuma ali deodoran- ta. Nato morajo poiskati ostale, ki so bili odišavljeni z istim vonjem. Poleg tega, da razvijajo čut za voh, se na ta način razdelijo v manjše skupine.


ŠTEVILO IGRALCEV: 6 <

ČASOVNI OKVIR: 5 min

OPREMA: različni parfumi

RAZVRŠČANJE PO IMENIH

Člani stopijo na stole, ki so postavljeni v krogu. Naloga je, da se čim hitreje razvrstijo glede na prvo črko imen - po abecednem vrstnem redu - ne da bi stopili na tla. Za razvrstitev lahko uporabimo tudi mesec rojstva, številko čevljev itd.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 5 min

OPREMA: stoli

ROKOVANJE

Ob glasbi se člani sprehajajo po prostoru. Na znak vodje: "Rokujte se!" se ustavijo pred tistim, ki jim je najbližje, se z njim rokujejo in povejo drug drugemu ime. Po nekaj krogih rokovanja poskušajo na znak ugotoviti ime tistega, s katerim se rokujejo. Pri igri lahko uporabimo tudi pozdrave iz drugih kultur, npr. priklon itd.


ŠTEVILO IGRALCEV: 10 <

ČASOVNI OKVIR: 5-10 min

OPREMA: predvajalnik glasbe

SALAM ALAIKUM

V krog razporedimo stole, ki naj gledajo navzven, in sicer enega manj kot je članov. Tisti, ki stoji, se dotakne kolena člana, s katerim se želi spoznati. Oba stečeta v nasprotni smeri okrog stolov. Ko se srečata, se pozdravita tako, da se priklonita, rečeta: "Salam alejkum!" in povesta svoje ime. Pri tem držita sklenjene roke pred prsmi. Nato stečeta naprej in skušata zasesti prazen stol. Komur ne uspe, se dotakne drugega člana in tako naprej.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: stoli

VRZI ŽOGO

Člani se razporedijo po dogovorjenem prostoru. Eden visoko v zrak vrže žogo in pokliče ime enega od članov. Ta mora potem ujeti žogo in jo znova vreči v zrak ter poklicati nekoga drugega. Če žoga pade na tla, jo mora pobrati in zaklicati: "Stop" Ostali člani se medtem razbežijo in se morajo ustaviti, ko slišijo vzklik. Tisti, ki ima žogo, si izbere najbližjega in ga poskuša zadeti. Če ga zadane, ta izpade iz igre, če zgreši, izpade tisti, ki je ciljal.


ŠTEVILO IGRALCEV: do 15

ČASOVNI OKVIR: 20 min

OPREMA: žoga

VŽIG RAKETE

Člani stojijo in se pretvarjajo, da so rakete. Vodja igre kaže, kaj rakete počnejo. Najprej se dobro pretegnejo, nato vžgejo (oponasajo vžig), pripravijo se na vzlet (nežno cepetajo, nato cepetajo vedno močneje, počasi dodajo tudi ploskanje). Na koncu rakete poletijo v zrak (tako, da skočijo v zrak).


ŠTEVILO IGRALCEV: večja skupina

ČASOVNI OKVIR: 5 min

OPREMA: /

ZEMLJEVID

Vodja določi štiri strani neba, nato pa članom reče, da se postavijo na tisti del sobe, ki geografsko ustreza mestu, kraju, od koder prihajajo. Ko se postavijo, vsak pove, od kod prihaja. Dodatno lahko vsak zase pove še eno svojo lastnost, ki se začne na isto črko kot njegovo ime.


ŠTEVILO IGRALCEV: 10 <

ČASOVNI OKVIR: 5 min

OPREMA: /

Zabavne

IGRE ZA RAZVEDRILO, SMEH, USTVARJANJE DOBREGA VZDUŠJA IN MISELNO SPROSTITEV

AMFORE

Člane razdelimo v pare, ki se razporedijo po prostoru. Par se postavi tako, da stojita drug ob drugem. Vodja enega od parov loči, večji pa lovi manjšega. Manjši se lahko reši tako, da se postavi ob en par in to pomeni, da je izrinil tretjega. Zdaj beži tisti, ki je bil izrinjen iz para. Če lovec ubežnika ujame, zamenjata vlogi. Da igro pospešimo in da je bolj zanimiva (če imamo veliko skupino) se lahko lovita tudi dva para.


ŠTEVILO IGRALCEV: 10 < (parno)

ČASOVNI OKVIR: 5 min

OPREMA: /

ALI IMAŠ RAD SVOJEGA SOSEDA?

Člani sedijo v krogu, kjer je eno mesto manj kot je vseh udeležencev igre. Tisti brez stola, ki je v sredini, nekoga v krogu vpraša: "Ali imaš rad svoja dva soseda?". Če ta odgovori z da, se morata njegova soseda zamenjati, tisti, ki je spraševal, pa dobi priložnost, da zavzame eno mesto. Če pa vprašani odgovori z ne, mora tisti, ki je v sredini, dodatno vprašati: "Koga pa potem?". Odgovor sledi: "Tiste, ki imajo/zna- jo/imajo radi... (npr. rdečo majico). "Takrat se morajo zamenjati vsi tisti, ki ustrezajo opisu. Na koncu menjav vedno nekdo ostane brez stola in nadaljuje igro.


ŠTEVILO IGRALCEV: 7 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

CESAR KRALJ

Člane razdelimo v dve enako številčni skupini, ki na razdalji stojita druga nasproti drugi. Člani vsake skupine se med seboj trdno držijo za roke. Eni skupini poveljuje "cesar, drugi pa "kralj". Cesar vzklikne ali zapoje: "Cesar pošilja svoje vojake v boj in pošlje "Franca" naprej" Imenovani vojak stopi iz skupine in na vso moč steče proti nasprotni skupini in skuša nasprotnikovo vrsto prebiti in razdeliti. Če se mu to posreči, lahko pripelje svojemu "cesarju" ujetnike, ki jih je iztrgal iz vrste. Če pa ne ujame nobenega, sam postane "kraljev" vojak in mu mora zvesto služiti. lgro prevzame kralj, ki pošlje v boj enega od svojih vojakov. Tako se skupini izmenjujeta, dokler eden od obeh vladarjev ne ostane brez vojske.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

BUMBAR

Vodja igre hodi okoli kroga ostalih članov in prepeva neko kratko pesmico. Člani mu pomagajo. Ko pride do konca pesmi, se obrne k tistemu, pred katerim se je ustavil. Nanj zakriči, član pa mu s kričanjem odgovori. Nato se postavi za vodjo in v koloni nadaljujeta pot. Naslednjič, ko vodja zakriči na člana v krogu, mu ta odgovori, vodja pa se nato obrne na svojo kolono in krik se prenaša po koloni od prvega do zadnjega (na enak način). Igra se konča, ko vsi hodijo v krogu.


ŠTEVILO IGRALCEV: 5 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

KOKODAJSL

Člani in vodja stojijo v krogu in imajo roke oblikovane kot očala pred obrazom. V krogu si nato podajajo "jajček'. Če član od obraza odmakne desno lečo očal (desno roko) in zakokodaka, tako poda jajček osebi, ki je na desni strani. Z enakim gibom in zvokom, le z levo roko, poda jajček sosedu na levi strani. Lahko pa jajček poda kateri koli osebi v krogu tako, da s celimi očali (obema rokama) pokaže na člana in zakokodaka proti njemu. Nato ta član nadaljuje igro. Pomembno je, da se ne smemo smejati. Ce se kdo zasmeje, mora narediti cel krog okrog ostalih članov in ob tem glasno kokodakati, ter se vrniti na svoje mesto. lgra med tem poteka nemoteno naprej.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 5 min

OPREMA: /

ČOKOLADA

Člani se posedejo v krog, malo stran postavimo predpasnik, ruto, vilice in nož (ali zimska varianta kapo, šal, rokavice, nož in vilice).V krogu se meče igralna kocka in ko nekdo vrže šestico, vstane, si zaveže predpasnik, ruto in z nožem in vilicami najprej odpre čokolado in jo nato razreže ter začne jesti. Ko v krogu naslednji vrže šestico, si mora prvi odvezati predpasnik in ruto, teči nazaj in k čokoladi pride nov član. Igra se konča, ko zmanjka čokolade. Se bolj zanimivo je, če imamo več skupin, več čokolad in zmaga tista skupina, ki prva poje svojo čokolado.


ŠTEVILO IGRALCEV: 4 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: čokolada, nož, viliva, predpasnik, ruta (kapa, šal, rokavice)

MIŠKE GLEDAJO LUKNJAST SIR

Člani so razdeljeni v dve približno enaki skupini. Prva skupina predstavlja sir ementalec, druga pa skupino mišk. Prva skupina se postavi z rokami in nogami skupaj tako, da nastane luknjasta, vendar stabilna tvorba. V ta namen morajo biti roke in noge čim bolj prepletene. Naloga miškje, da preplezajo sir skozi vse notranje luknje in skozi vsaj eno luknjo na vsaki zunanji strani. Ko so miši že čisto utrujene ali pa se sir podre, se vloge zamenjajo. Naenkrat naj pleza več miši po siru.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

METANJE TRAKOV

Člani se razdelijo v dve skupini. Prostor razdelimo na dva polja, v katerih raztresemo enako število trakov. Vsaka skupina se postavi v eno polje. Na znak začneta skupini metati svoje trakove v nasprotno polje. Po določen- em času (npr. 1 minuta) igro ustavimo in preštejemo trakove. Zmaga tista skupina, ki ima v svojem polju manj trakov. Druga različica igre je, da čas ni omejen in zmaga skupina, ki se prva znebi vseh trakov.


ŠTEVILO IGRALCEV: 10 <

ČASOVNI OKVIR: 5 min

OPREMA: vsaj enkrat toliko trakov kot je število članov (x2)

SARDELICE

lgra je nasprotna igri skrivalnic. Namesto da miži eden in se ostali skrijejo, se skrije en sam, ostali pa ga iščejo. Kdor ga najde, se skrije k njemu (kot sardelica) in čaka, da ju najdejo še ostali. Tako igra poteka, dokler ne ostane le en iskalec sardelic.


ŠTEVILO IGRALCEV: 5 <

ČASOVNI OKVIR: 20 min

OPREMA: /

NEDOKONČANI STAVKI

Na en listek vsak član napiše začetek stavka (npr. če bi bil fant ..; če bi se rodila kot riba ..; ko bom velika .). Potem jih zložjo v kupček. Vsak član izžreba listek, na glas prebere začetek povedi in jo zaključi.


ŠTEVILO IGRALCEV: večja skupina

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: listki, pisala

ŠČIPALKE

Vodja izbere prostor, ki je primeren za gibanje (če je zunaj, ga zameji s črto). Vsak član dobi 4 ščipalke, ki si jih pripne na svoja oblačila tako, da so vsem vidne. Igra poteka v dveh delih. V prvem delu je naloga članov, da si na obleko pripnejo čim več ščipalk, ki jih odpnejo z drugih članov. Po treh minutah igro ustavimo in preštejemo ščipalke. Drugi del poteka tako, da si morajo člani čim več ščipalk odpeti in jih pripeti na obleke drugih članov. Če ščipalka ne obstane na obleki, jo mora igralec, ki jo je hotel pripeti, pobrati in še enkrat pripeti. Po treh minutah zopet določimo zmagovalca z najmanj pripetimi ščipalkami.


ŠTEVILO IGRALCEV: 6 <

ČASOVNI OKVIR: 7 min

OPREMA: 4 ščipalke na osebo

SLADKI KROG

Člani napišejo različna vprašanja in naloge, in sicer takšne, ki jih tudi sami lahko naredijo ali bi jih želeli narediti. Potem se izmenicno v krogu na mizi (ali tleh) razporedi sladkarije in listke. Vsak od udeležencev si poišče figurico in jo postavi na želeno mesto v krogu. Kdor vrže največ, začne. Vsi se premikamo v isti smeri. Če pristaneš na polju, kjer je listek, moraš odgovoriti ali narediti nalogo, drugače naslednji krog ne mečeš. Če pa pristaneš na polju s sladkarijo, jo poješ. Igre je konec, ko zmanjka vprašanj in sladkarij.


ŠTEVILO IGRALCEV: 3 <

ČASOVNI OKVIR: 30 min <

OPREMA: listki, pisala, sladkarije (bonboni), kocka

VLAKEC

Stole postavimo v ravno vrsto. Vsi člani se, dokler se predvaja glasba, presedajo s stola na stol v določeni smeri. Kdor je na zadnjem stolu v vrsti, mora steči na začetek vrste, kjer se usede in se preseda naprej. Ko se glasba ustavi, morajo vsi sedeti. Zato se mora nekdo usesti na nekoga drugega. Vodja ob vsaki prekinitvi glasbe odvzame en stol. Nazadnje vsi sedijo drug na drugem na enem stolu.


ŠTEVILO IGRALCEV: 6 <

ČASOVNI OKVIR: 15 min

OPREMA: stoli

UGANI, KAJ IMAM NA HRBTU

Dvema članoma na hrbet prilepimo sliko živali. Naloga vsakega člana je, da ugotovi, katero žival ima nasprotnik na hrbtu, hkrati pa čim bolj spretno skriva svojo žival.


ŠTEVILO IGRALCEV: 2 (lahko več parov)

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: listi, lepilni trak, flomastri

Gibalne

IGRE ZA RAZVOJ GIBALNIH SPRETNOSTI, TELESNO SPROSTITEV IN POŽIVITEV

DVOBOJ S PODPLATI

Člane razdelimo v pare. Stojita na eni nogi, s podplatom druge noge pa poskušata nasprotnika spraviti iz ravnotežja s suvanjem v podplat. Član, ki izgubi ravnotežje in stopi na obe nogi, izgubi. Če član partnerja sune kam drugam kot v podplat, izgubi igro.


ŠTEVILO IGRALCEV:

ČASOVNI OKVIR:

OPREMA:

MOJ ROBČEK

Pripravimo dovolj velik obroč iz vrvi. Člani se postavijov krog in vsak z eno roko prime vrv, ki je ne sme izpustiti. V primerni razdalji na tla položimo papirnat robček za vsakega člana. Ob znaku za začetek igre skušajo vsi člani priti do svojega robčka- seveda tako, da vlečejo vrv in ostale člane s seboj. Zmaga tisti, ki prvi pobere svoj robček.


ŠTEVILO IGRALCEV: 5 <

ČASOVNI OKVIR: 15 min

OPREMA: močnejša vrv, papirnati robček

POBEGNI

Člani stojijo v dveh koncentričnih krogih (v parih). Tisti v zunanjem krogu imajo roke na hrbtu in gledajo v pete tistega, ki stoji pred njimi. Člani, ki nima nikogar pred sabo, pomežikne članu, ki stoji v notranjem krogu, ta pa mora zbežati k njemu, in se postaviti predenj, ne da bi se ga tisti, ki stoji za njim, dotaknil. Tisti, ki nima para, nadaljuje igro.


ŠTEVILO IGRALCEV: 11 < (ne-parno št.)

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

TELESNI STRAŽARJI

Eden izmed članov se predstavi kot slavna oseba, štirje pa so njeni telesni stražarji, ki se postavijo okrog nje in jo branijo. Vsi ostali člani se skušajo dotakniti slavne osebe. Kdor se je dotakne, postane nova slavna oseba. Ob vsaki zamenjavi zamenjamo slavno osebo in telesne stražarje.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 15 min

OPREMA: /

PODIRANJE STOLPOV

Člane razdelimo v dve skupini. Pripravimo igrišče, ki ga s sredinsko črto razdelimo na dve enaki polji. Na zunanjih robovih igrišča, vzporedno s sredinsko črto, postavimo na vsaki strani 6 kegljev -stolpov, ki so med seboj oddaljeni vsaj pol metra. Žogo si člani skupine podajajo z rokami, držijo jo lahko le 3 korake, potem jo morajo oddati. Člani nasprotne skupine se skušajo polastiti vsake vržene žoge. Prepovedano je žogo jemati ali trgati iz rok. Cilj vsake skupine je čimprej podreti nasprotnikove stolpe. Dotik noge z žogo ali predolgo zadrževanje žoge kaznujemo s tem, da se stolp nasprotne skupine spet postavi.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: 12 kegljev (plastenk/škatel/pločevink)

Sodelovalne

IGRE ZA RAZVOJ SODELOVANJA, POVEZOVANJA SKUPIN, KREPITEV SKUPNEGA DUHA IN ZAUPANJA

KRIČANJE

En član zapusti prostor, ostali pa se spomnijo več zložne besede, ki jo razdelijo na zloge. Ko se član vrne v prostor, morajo zloge, ki so si jih razdelili, istočasno na glas izgovoriti, član pa mora uganiti besedo. Zloge lahko izgovorijo največ trikrat. Ce član ne ugotovi besede, gre zopet ven iz prostora in dobi novo besedo.


ŠTEVILO IGRALCEV: 4 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: 4 ščipalke na osebo

NARAVNA ABECEDA

Člane razdelimo v manjše skupine. Naloga je, da prinesejo predmete iz narave in sestavijo abecedo. Vsak predmet predstavlja eno črko abecede glede na prvo črko imena (a apnenec, b- bukov list...).


ŠTEVILO IGRALCEV: 5 (več skupin)

ČASOVNI OKVIR: 20 min

OPREMA: /

KROG ZAUPANJA

V krogu (5 do 7 članov) stojimo tesno eden zraven drugega. Nekdo stopi v krog, zamiži in prekriža roke na prsih, ostali pa si ga nežno podajajo tako, da ne pade.


ŠTEVILO IGRALCEV:

ČASOVNI OKVIR:

OPREMA:

SKUPINSKO PREDSTAVLJANJE

Člani se razdeljo v skupine po trije ali štirje. V 10 minutah se morajo dogovoriti, kako se bodo kot skupina predstavili drugim skupinam. Lahko se odločijo za predstavitev s skečem, pesmijo, pantomimo...


ŠTEVILO IGRALCEV: večja skupina

ČASOVNI OKVIR: 20 min

OPREMA: /

OBRAZI NA BALONIH

Člani se razdelijo v pare. Vsak član napihne balon, nanj nariše obraz drugega člana iz para in z vrvico na balon pritrdi osebni list z njegovim imenom. Pari se nato intervjuvajo in odgovore pisejo na partnerjev balon. Za Vsako novo vprašanje se lahko formirajo novi pari. Balone lahko vržejo v zrak, vsak ujame enega in tistemu, čigar ime je na balonu, napiše željo ali sporočilo. Po želji prostor okrasijo z "balonastimi obrazi"


ŠTEVILO IGRALCEV: 10 <

ČASOVNI OKVIR: 20 min

OPREMA: baloni, flomastri

SKLENJENE ROKE

Člani se postavijo v krog in se primejo za roke. Enemu od članov damo v roko kamenček (v bistvu dvema, ker se držita za roko). To je začetni položaj. Na znak mora prvi član, ne da bi spustil roke, prenesti kamen v svojo drugo roko, ki jo drži naslednji član. Kamenček tako potuje v krogu od rok do rok, ne da bi se spustili. Krog je zaključen, ko pride kamenček nazaj v začetni položaj. Igro lahko večkrat ponovimo in pri tem merimo čas. Večjo skupino lahko razdelimo v dve manjši, ki tekmujeta med seboj.


ŠTEVILO IGRALCEV: 5 <

ČASOVNI OKVIR: 5-10 min

OPREMA: kamenček ali kakšen drug majhen predmet

SKRITE ŠTEVILKE

Člani sedijo v krogu. Vsak član ima svojo številko. Enemu članu zavežemo oči in ga postavimo na sredino kroga. Slepi kliče po dve in dve številki, lastnika klicanih številk pa morata kar najhitreje in čim bolj neslišno zamenjati mesti. Če se slepi katerega izmed njiju med menjavo dotakne, se morata zamenjati. Pri menjavi dobi tudi njegovo številko. Vsakega slepega je potrebno na začetku malo zavrteti, da zgubi orientacijo.


ŠTEVILO IGRALCEV: 6 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

Spretnostne

IGRE ZA RAZVOJ RAZLIČNIH SPRETOSTI; KONCENTRACIJE...

KROŽNA RUTICA

Fantje se postavijo v krog, med njimi naj bo 1 m prostora. Vsak fant ima svoje dekle, ki jo nosi na hrbtu "štuporamo'. V sredino kroga položimo rutice (lahko čevlje, nogavice..). Predmetov naj bo vedno za en par manj Vodja ploskne/zažvižga in takrat vsa dekleta skočijo s hrbtov in tečejo v obratni smer urinega kazalca okrog fantov, nato pa skozi razkoračene noge fanta v sredino kroga, kjer poberejo rutico. Par, ki ostane brez predmeta, izpade. Pari lahko zamenjajo vloge.


ŠTEVILO IGRALCEV: vsaj 4 pari

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: rutice ali drugi predmeti

INDIJANSKI DVOBOJ

Člani se razdelijo v pare. Par se postavi drug proti drugemu in si poda levici (lahko tudi desnici). Cilj vsakega izmed njiju je, da z drugo roko prime (ne vleče!) sočlana za uho, pri čemer se ne smeta izpustiti. Ko je nekdo ujet za uho, se zamenjata z drugim parom.


ŠTEVILO IGRALCEV:

ČASOVNI OKVIR:

OPREMA:

KRAJA ZASTAVE

Člane razdelimo v dve skupini. Na roke jim zavežemo trakove barve skupine. Označimo polji za zastavici, v katerih je tudi zapor. Območje med obema zastavicama razdelimo na dva dela. Cilj igre je, da skupina ukrade nasprotnikovo zastavico in da hkrati nima nobenega člana v nasprotnikovem zaporu. Če tekmovalca med krajo ujamejo, izgubi svoj trak in gre v zapor. Tam čaka, dokler ga soigralec ne reši. Ko član skupine pride V označeno polje nasprotne skupine, ne da bi ga ujeli in mu odvzeli trak, se potem nemoteno vrne na svojo polovico z rešenim članom. Ta dobi trak nazaj šele pri svoji zastavi. Polje z zastavo in zaporom je lahko eno samo - skupno za vsako stran - ali pa ločeno. Igra se lahko več skupin in tudi ponoči (z odsevniki).


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10-20 min

OPREMA: 2 zastavici, 2 seta barvnih trakov za označevanje skupin, vrvice za označevanje polj

KDO SE TIŠJE PRIPLAZI?

Na kraju, prosto dostopnem z vseh strani (grič, kotanja), sedi član z zavezanimi očmi in pozorno posluša. Drugi člani se razdelijo na dve skupini. Priskrbijo si poljubne predmete (prazne pločevinke ali škatlice za vžigalice, koščke lesa..), ki jih označijo s svojo barvo. Okrog "prisluškovalca" zarišemo črto s premerom 2 metra. Člani obeh strani si prizadevajo, da bi se prisluškovalcu tiho približali, tako tiho, da jih ne sliši. Komur se posreči priti neslišno do črte, lahko odloži svoj predmet. Potem mora ravno tako neopaženo oditi stran. Če prisluškovalec kaj zasliši, zakliče: "Stoj!" in pokaže v tisto smer. Tedaj vsi člani obstanejo na mestu. Zasačeni član se mora umakniti 10 m nazaj. Vodja igre poskrbi, da se to res zgodi.


ŠTEVILO IGRALCEV:

ČASOVNI OKVIR:

OPREMA:

PIHANJE

Dva člana se postavita drugemu paru nasproti. Med njima sta zarisani dve črti in pika na sredini med njima. Na piko postavimo žogico za namizni tenis in na znak jo začnejo pihati drug proti drugemu. Par, ki mu uspe žogico pihniti čez črto pri nasprotnemu paru, je zmagovalni. Namesto parov lahko tekmujejo tudi večje skupine.


ŠTEVILO IGRALCEV: 4 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: žogica za namizni tenis

OSVOJI TRDNJAVO

Člane razdelimo v dve skupini. Prva sestavi krog, v katerega postavi svojega vojskovodjo, druga se postavi 10 korakov stran in skuša v trdnjavo spraviti žogo. Ta lahko leti preko glav ali pa med nogami. Če leti preko glav, jo lahko vojskovodja vrže ven, ko pa se dotakne tal znotraj trdnjave, je le-ta osvojena in se strani zamenjata. Prilagoditev: če je krog velik, lahko omejimo, da lahko vsi razen vojskovodje grajo le z nogami.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: žoga

POTUJEM PO ŽLIČKI

Člani se razdelijo v dve enako veliki skupini in se postavijo v vrsto. Vsak dobi žlico in da ročaj v usta. Vodja igre da istočasno bombon članoma na začetku vsake skupine. Ta mora potovati z žlice na žlico, ne da bi padel na tla in da bi si člani pri tem pomagali z rokami. Če bombon pade na tla, mora skupina začeti od začetka. Zmaga tista skupina, katere bonbon prej pripotuje do zadnjega člana v vrsti.


ŠTEVILO IGRALCEV: 8 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: žlice in manjše predmete (sladkorčke, bonbone, kamenčke)

PIHANJE ŽOGIC

Iz vrvice na tleh naredimo tekmovalno stezo z označenim startom in ciljem. Tekmujeta po dva člana (na izpadanje ali pa merimo čas vsakega posebej). Vsak član dobi žogico za namizni tenis in slamico. Postavita se na vse štiri in s pihanjem skozi slamico skušata čim hitreje pripeljati svojo žogico v cilj. Zmaga tisti, ki je hitrejši. Prepovedana je pomoč z rokami in oviranje nasprotnika. Kdor ima od vseh najkrajši čas ali premaga vse, je zmagovalec.


ŠTEVILO IGRALCEV: 10 <

ČASOVNI OKVIR: 15 min

OPREMA: žogici za namizni tenis, vrv, slamice

PRIŠEPETOVALEC

Člani sedijo v krogu. Enemu članu zavežemo oči in ga postavimo na sredino kroga. Ta pokaže na enega izmed članov, ki mora nekaj zašepetati, "slepi" pa mora ugotoviti, kdo je zašepetal. Če ne ugotovi, ostane v krogu, dokler mu ne uspe. Naslednjič mora pokazati na drugega člana.


ŠTEVILO IGRALCEV: 7 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: /

POZOR

Člani stojijo drug poleg drugega, v prostoru pa na tla postavimo en predmet manj, kot je članov. Vodja igre jim zastavlja različen naloge, na primer stoj na levi nogi, z desnico se primi za nos, zakikirikaj, zakrij si oči, zalajaj. Vmes nenadoma zavpije: "Pozor!"' Tedaj se morajo člani zapoditi k predmetom. Eden ostane praznih rok in je izločen iz igre. Odstranimo nov predmet in igro nadaljujemo. Zmaga član, ki mu uspe do konca izboriti si svoj predmet.


ŠTEVILO IGRALCEV: 6 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: razni predmeti

ZAVRTI SE

Člane razdelimo v dve skupini. Znotraj skupin se razdelijo v pare in se pod komolci primejo za roke. Ko je par na vrsti, se mora vsaj petnajstkrat zavrteti in hitro prehoditi označeno ravno pot (črta v razdalji 5 m). Naslednji par lahko začne z vrtenjem šele tedaj, ko prejšnja dva prehodita črto. Zmaga skupina, katere člani največkrat prehodijo pot v določenemu času.


ŠTEVILO IGRALCEV: 6 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: kreda (lepilni trak, vrvica...)

ROČNI NOGOMET

Člani se postavijo v krog tako, da ima vsak noge narazen (enaka razdalja med nogama pri vseh) in da je z nogami krog sklenjen. Prostor med nogama je gol. Člani lahko uporabljajo le eno roko, drugo pa imajo na hrbtu. Z roko podajajo žogo in hkrati branijo svoj prostor, da žoga ne gre med nogami. Če se to zgodi, član najprej zamenja roki, potem se obrneš hrbtom in igra ponovno s prvo roko. Pri naslednjem golu zamenja roki, pri četrtem pa se postavi v prvotni položaj. lgra lahko poteka tudi na izpadanje (ko dobi član gol, izpade, ostali pa spet sklenejo krog in igrajo naprej).


ŠTEVILO IGRALCEV: 5 <

ČASOVNI OKVIR: 10 min

OPREMA: žoga

Vir: Taborniške igralne karte (Program za mlade), Ljubljana, junij 2017

Izdala in založila: Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija. Za založnika odgovarja: Nina Kapelj, načelnica za program ZTS. Strokovna recenzija: Davor Kržišnik. Lektorica: Maja Lupše. Oblikovanje in ilustracije: Igor Bizjak. Grafična priprava: Tridesign d.o.o., Ljubljana. Tisk: Garamond d.o.o., Ljubljana. Naklada: 1000 izvodov. Sodelujoči pri nastajanju igralnih kart: ideje za igre so preko spletnega obrazca prispevali številni tabirniki širom Slovenije. Pri pregledu in dodajanju iger pa so sodelovali Nina Kapelj, Maja Kramar, Jani Majes, Katarina Miklavec, Tadej Pugelj, Jerca Trček in Mia Zupančič.