Stalni

Izdelava kompasa

Morsejeva abeceda

Člani iščejo logične razporeditve črk v skupine, da si jih lažje zapomnijo.

Skica terena

 1. Risanje zemljevida na terenu v Novi Gorici.

 2. Razmerja pri skici terena: različne vaje za razmerja (X je 5 dolžin te klopce proč od Y).

Skica terena

Narisanih je 50 križcev, od tega je 10 realnih min. Na vsakem križcu je Petz bomobon, ki predstavlja mino. S pomočjo kotov in razdalj rišejo skico minskega polja. Na koncu lahko pojejo vse bonbone, razen tistih, ki so mine.

Kul taborniška srečanja - ideje za vodnike [facebook skupina]. [Citirano 3. sep. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/groups/1574162889263711

Zgodovina taborništva

 1. Kviz

 2. Člani sami v skupinah pripravijo predstavitve po področjih, vodnik jim da literaturo, na koncu predstavijo/zaigrajo.

Orinetacija

 1. Lov na zaklad (člani sledijo namigom).

 2. Pustolovska igra (1 ekipa štarta prva, izbira pot in jo označuje/pušča namige, druga ekipa jo zasleduje).

 3. Fotoorientacija

 4. Orientacija, pripravljena tako, da člani in vodnik sedijo in gledajo karto. Pogovarjajo se, kam hodijo, kaj vidijo okrog sebe, na kaj pazijo. Zelo natančno opazujejo vse elemente karte in izbirajo pot med točkami.

 5. Mikroorientacija – npr. orientacijski labirint.

 6. Orientacija po nakupovalnem središču (npr. po Qulandii).

Orientacija od hiše do hiše

Na vodovem srečanju si vzameš par minut, da vsak član na zemljevidu vašega kraja sam označi kje živi (to na naslednjem srečanju uporabite za orientacijo.) Vsem članom voda naročiš, da za ostali del voda pripravi izziv/presenečenje/nalogo, ki jo bodo opravili, ko pridejo do njegove hiše/bloka.

KT-je (njihova prebivališča) razporediš tako, da je najbolj smiselno. Naslednje srečanje se odpravite na orientacijo, vsak član vodi del poti (npr. od svoje hiše do hiše naslednjega). Na KT-jih pa opravljajo naloge, ki so si jih pripravili.

Kul taborniška srečanja - ideje za vodnike [facebook skupina]. [Citirano 3. sep. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/groups/1574162889263711

Taktična orientacija

Taktična orientacija ima kontrolne točke razdeljene na več skupin (po barvah). Razlikujejo se po načinu, kako so podane:

 • zelene vrisane v zemljevid (KT je vreden 1 točko),

 • modre podane z opisom (KT je vreden 2 točki),

 • rdeče s koordinati(KT je vreden 3 točk4).

Vsak KT različne barve je vreden drugačno število točk glede na težavnost. Tekmovalci lahko tekmujejo sami ali v skupinah. Cilj orientacije je, da v določenem času ekipa pridobi čim več točk. Pomembno je, da KT-ji niso oštevilčeni, tako mora ekipa taktizirat, katere se jim splača obiskat in v kakšnem vrstnem redu. Za določevanje koordinat mora vsaka ekipa imeti telefon.

ZMAGOVALNA TAKTIKA: kot se je izkazalo, ko sem aktivnost izvajala s starejšimi GG-ji, je najprej potrebno določiti lokacijo tistih neznanih KT-jev (kar pa se seveda niso spomnili vsi), da je pot čim krajša in brez vračanja. V drugem primeru je ostalim uspelo splesti prav lepo orientacijsko pajkovo mrežo.

Kul taborniška srečanja - ideje za vodnike [facebook skupina]. [Citirano 3. sep. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/groups/1574162889263711

Kartografija

Različne projekcije 3D-območja na 2D-območje – vsak član dobi svojo pomarančo, nanjo nariše Zemljo, jo olupi, pogleda, kaj je nastalo, in na koncu pomarančo poje.

Topografski znaki

 1. Izdelava topografskih plakatov z najpomembnejšimi znaki.

 2. Izdelava topografskega spomina (pari: znak, ime znaka).

Funkcije v rodu

 1. Igra spomin (obračanje kartic, pravilen par tvorita funkcija in njen nosilec).

 2. Postavljanje na stopnice po hierarhiji in povezanosti.

Brušenje orodja

Razstava vozlov

Kul taborniška srečanja - ideje za vodnike [facebook skupina]. [Citirano 3. sep. 2021]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/groups/1574162889263711