Gibalček

Veščina GIBALČEK 1

Na začetku imamo različico igre noč-dan: namesto navodil za noč, ko morajo otroci počepniti, in dan, ko morajo vstati, so navodila naprej, nazaj, levo, desno, gor, dol.

Nato sledi štafetna igra. Člani so razdeljeni v 2 enakovredni skupini in postavljeni v dve koloni na začetku proge. Pred njimi je škatla, v kateri so listki z narisanimi in napisanimi različnimi pojmi, povezani s štirimi izbranimi športi (npr. za nogomet so narisani oz. napisani naslednji 3 listki: žoga, gol, 11 igralcev). Člana, ki stojita na začetku svoje kolone, vzameta vsak po en listek in na znak vodnika (3, 4, zdaj!) morata iti čez pripravljeno progo, po kateri lahko npr. skačejo sonožno, enonožno ali pa samo tečejo ali se premikajo na katerikoli drugi način (kakor se pred igro dogovorimo). Na koncu proge ju čaka vodnik in pred njim so 4 listi. Na vsakem je napisan en šport (npr. na enem listu je odbojka, na drugem nogomet, na tretjem košarka in na četrtem plavanje). Vsak član mora listek, ki ga je vzel na začetku štafetne igre, razvrstiti v ustrezno skupino (npr. če član dobi listek, na katerem piše gol, ga morajo postaviti na list, na katerem piše nogomet). Če svoj listek pravilno razvrsti, lahko teče nazaj do svoje kolone in pri tem da petko naslednjemu članu, nato se on poda na progo. Če otrok listek razvrsti k napačnemu športu, mora narediti 10 počepov in poskusiti ponovno. Zmaga tista skupina, ki prva pravilno razvrsti svojo polovico listkov oz. ko zadnji član skupine priteče nazaj.

Na koncu jim vodnik pove, da ima zanje darilo, in jim pokaže čokolado. Pove jim, da si vsak lahko vzame en košček, vendar šele takrat, ko ugotovijo, kaj morajo storiti pred tem (si it umiti roke). Ko ugotovijo, si gredo umit roke, in vsi skupaj se malo posladkamo.

OPREMA:

  • listi A4-formata, na katerih so napisani 4 športi (npr. na enem listu je odbojka, na drugem nogomet, na tretjem košarka in na četrtem plavanje);

  • listki z narisanimi in napisanimi različnimi pojmi, povezani s štirimi izbranimi športi (npr. za nogomet so narisani oz. napisani naslednji 3 listki: žoga, gol, 11 igralcev).

  • škatla za listke;

  • čokolada.

primer listkov