Poznavalec dinozavrov

Veščina DINOZAVRI 1

Namen srečanja je, da vodnik članom predstavi, kaj vse bodo morali znati za osvojitev veščine. Izdelan ima vprašalnik, ki vsebuje podatke o masi, prehrani in glavnih značilnosti 6 dinozavrov po lastni izbiri. Poleg tega vsebuje vprašalnik tudi nekaj splošnih vprašanj o dinozavrih, npr. vprašanje o tem, v katerem obdobju so živeli, da so bili plazilci, da so legli jajca, vzrok izumrtja in podobno. Odgovori na vprašanja so napisani v zaprti obliki, kar pomeni, da so odgovori že podani, npr. odgovori na vprašanje S čim se prehranjuje triceratops? so: A) Z drugimi živalmi., B) Z rastlinami. in C) Z bomboni.

Člani so razdeljeni v pare. Naloga prvega člana v paru je, da odgovarja na vprašanja z eno od treh kartic: na prvi je napisana črka A, na drugi črka B, na tretji pa C). Pri tem se lahko posvetuje s svojim partnerjem. Naloga drugega člana v paru pa je, da ob pravilnem odgovoru pobarva del pobarvanke.

Igra poteka tako, da vodnik na glas prebere vprašanje in vse 3 odgovore, nato pa imajo člani 10 sekund, da se v parih posvetujejo o pravilnem odgovoru. Nato vodnik ponovi posamezne odgovore. Ko člani zaslišijo odgovor, za katerega so se odločili, dvignejo kartico (npr. če menijo, da se triceratops prehranjuje z rastlinami, dvignejo kartico B).

Vsaka skupina dobi pobarvanko z dinozavrom. Tisti, ki na vprašanje odgovorijo pravilno, lahko pobarvajo en del pobarvanke. Pobarvanka je sestavljena tako, da ni razvidno, za katerega dinozavra gre. Posamezni deli pobarvanke so označeni s številkami. Vsaka številka pomeni eno barvo (npr. številka 1 je zelena). Glede na številke čani barvajo prazne prostorčke pobrvanke in počasi ob barvanju prihajajo do narisanega dinozavra. Za vsak pravilnen odgovor lahko pobarvajo 3 prazne prostorčke. Tistemu paru, ki prvemu uspe pobarvati celotno pobarvano, zmaga.

OPOMBA:

 • Priporočljivo je, da za pobarvanke uporabimo tistih 6 dinozavrov, ki jih bomo v nadaljevanju tudi obravnavali.

 • Ob odgovarjanju na vprašanja o posameznem dinozavru je dobro, da vodnik pokaže sliko dinozavra, o katerem se glasi vprašanje.

OPREMA:

 • vprašalnik o dinozavrih;

 • kompleti kartic z napisanimi črkami A, B, C (pol toliko kompletov, kolikor je članov, saj so razedljeni v pare. Če je članov 12, pripravimo 6 kartic, na katerih je napisana črka A, 6 kartic, na katerih je napisana črka B, in 6 kartic, na katerih je napisana črka C);

 • pobarvanke dinozavrov, izdelane tako, da so razdeljene na majhne prostorčke, v katerih so napisane številke;

 • list, na katerem piše, katere številke pomenijo posamezno barvo.

Priloženi so trije dokumenti:

 • Terija, ki jo člani morajo poznati za osvojitev veščine poznavalca dinozavrvov

 • Pokončne pobarvanke

 • Vodoravne pobarvanke

Teorija in slike dinozavrov.docx
Pobarvanke dinozavrov (pokončno).pdf
Pobarvanke dinozavrov (vodoravno).pdf

Veščina DIINOZAVRI 2

Pred sestankom vodnik skrije figurice dinozavrov na različna mesta. Igramo se naslednjo igro: 2 člana sta lovca, drugi čani pa iskalci. Naloga lovcev je uloviti iskalce, ti pa se zaščitijo tako, da najdejo dinozavra. Lovec ne more uloviti iskalca, če ta v roki drži figurico dinozavra. Če pa lovec iskalca ulovi (se ga dotakne), mora ta v zapor. Vodnik na začetku določi prostor, ki predstavlja zapor. Ulovljeni iskalec se reši tako, da mu nekdo prinese dinozavra (npr. če nekdo najde 2 figurici). Igra se konča takrat, ko lovci ulovijo vse iskalce ali pa imajo vsi iskalci v roki enega dinozavra.

V naslednjem delu srečanja je naloga članov razvrstiti dinozavre med mesojedce in rastlinojedce (vsak razvrsti enega). Ko to nalogo opravijo, vodnik izloči 6 figuric tistih dinozavrov, ki jih na srečanjih bolj natančno obravnavajo. Vsakega dinozavra morajo člani postaviti na listek, na katerem je narisana stvar, s katero se ta prehranjuje (npr. figurico pterosaurusa morajo postaviti na listek, na katerem so narisane ribe).

OPOMBA:

 • Preštej, koliko figuric imaš, preden jih skriješ :)

OPREMA:

 • figurice dinozavrov (toliko, kolikor je članov);

 • 6 listkov, na katerih je narisana hrana, šestih obravnavanih dinozavrov (npr. na enem so narisane ribe, na drugem živali, na tretjem listi ...)

Veščina DINOZAVRI 3

Prvi del srečanja je bolj ustvarjalne narave, ko člani izdelujejo nekaj v povezavi z dinozavri (primere najdete spodaj).

Sledi štafetna igra. Člani so razdeljeni v 2 enakovredni skupini in postavljeni v dve koloni na začetku proge. Pred njimi je škatla, v kateri so listki z narisanimi in napisanimi različnimi pojmi, povezanimi z značilnostmi 6 obravnavanih dinozavrov (npr. za pterosaurusa so narisani oz. napisani naslednji 3 listki: PREHRANA: ribe, VELIKOST: 5 m, ZNAČILNOST: letenje). Člana, ki stojita na začetku svoje kolone, vzameta vsak po en listek in na znak vodnika (3, 4, zdaj!) morata iti čez nastavljeno progo, po kateri lahko skačejo sonožno, enonožno ali pa samo tečejo ali se premikajo na katerikoli drugi način. Na koncu proge jih čaka vodnik in pred njim je 6 listov. Na vsakem je slika enega dinozavra (npr. na eni sliki je pterosaurus, na drugi tiranosaurus, na tretji triceratops ...). Člana morata listek, ki sta vzela na začetku štafete, razvrtiti v pravilno skupino (npr. če član dobi listek, na katerem piše letenje, ga mora postaviti na sliko pterosaurusa). Če član svoj listek pravilno razvrsti, lahko teče nazaj k svoji koloni, pri čemer da petko naslednjemu članu in nato se igra ponovi. Če listek razvrsti k napačnemu dinozavru, mora narediti 10 počepov in poskusiti ponovno. Zmaga tista skupina, ki prva pravilno razvrsti svojo polovico listkov oz. ko zadnji član skupine priteče nazaj.

OPOMBA:

 • Za ustvarjalno delavnico se odloči na podlagi starosti svojih članov.

OPREMA:

 • vse, kar potrebuješ za izbrano ustvarjalno delavnico;

 • slike šestih obravnavanih dinozavrov;

 • listki z narisanimi in napisanimi različnimi pojmi, povezani z značilnostmi 6 obravnavanih dinozavrov (npr. za pterosaurusa so narisani oz. napisani naslednji 3 listki: PREHRANA: ribe, VELIKOST: 5 m, ZNAČILNOST: letenje);

 • škatla za listke.

Veščina DINOZAVRI 4

Člani so razdeljeni v pare. En par ostane pri vodniku, drugi pa si najdejo svoj prostor in vsak par dobi svojo sestavljanko dinozavra. Srečanje je sestavljeno iz dveh delov, in sicer:

· DINO-SPOMIN: ta del poteka pri vodniku. Člana tekmujeta eden proti drugemu v iskanju čim večjega števila parov. En par je slika dinozavra, drugi par pa njegovo ime (npr. kartica s sliko triceratopsa je v paru s kartico, na kateri piše triceratops). Če prvi član ne najde para, je na vrsti drugi. Če pa prvemu članu uspe najti par, ima še en poskus.

· SESTAVLJANKA: člani si v parih najdejo svoj prostor. Vsak par ima sestavljanko enega od šestih obravnavanih dinozavrov, ki jo mora sestaviti. Če članoma to uspe, dobita še sestavljanko imena tega dinozavra (npr. 4 kartice. Na prvi piše tri, na drugi ce, na tretji ra, na četrti pa tops). Ko postavijo kartice v pravilen vrstni red, dobijo ime dinozavra - triceratops).

Ko prva skupina konča dino-spomin pri vodniku, se odpravi sestavljat svojo sestavljanko, k vodniku pa pride naslednja skupina (če drugi par do takrat svoje sestavljanke še ne sestavi, nadaljuje s sestavljanjem po tem, ko pri vodniku konča dino-spomin). Če se zgodi, da kdo obe sestavljanki (sliko dinozavra in njegovo ime) konča predčasno, lahko na bel list nariše svojega najljubšega dinozavra.

OPREMA:

 • Dino-spomin (12 kartic, ki so na zunanji strani enake. Na notranji strani kartic ima polovica sliko dinozavra, druga polovica pa imena teh dinozavrov);

 • dve vrsti sestavljank:

o ena je narejena tako, da je člani sestavijo obravnavanega dinozavra (pol toliko sestavljank, kolikor je članov, saj so razdeljeni v pare. Npr. če je članov 12, pripravimo 6 sestavljank.);

o druga je narejena tako, da člani sestavijo ime obravnavanega dinozavra - npr. 4 kartice. Na prvi piše tri, na drugi ce, na tretji ra, na četrti pa tops. Ko dajo kartice v pravilen vrstni red, dobijo ime dinozavra – triceratops (enako število).

 • beli listi A4-formata (toliko, kolikor je članov) – rezerva.

Veščina DINOZAVRI 5

Vodnik pred sestankom na velike ploščate kamne nariše (ali prenese sliko z indigo papirjem) okostja različnih dinozavrov in jih skrije po okolici. Člani jih morajo nato s pomočjo skice terena, na kateri so označene točke, na katerih so skriti kamni, poiskati. Do vsake točke so morajo odpraviti skupaj (ali v dveh/treh/x skupinah, za kar potrebujemo 2/3/x enakih skic terena). Pri vsaki točki jih čaka tudi slika posameznega dinozavra, ter list, na katerem piše, s čim se je prehranjeval ter nekaj njegovih značilnosti in zanimivosti.

Ko si ogledajo vse dinozavre, zberejo vse njihove slike, ki so jih našli na točkah, in s kredami s pomočjo vodnika narišejo še časovni trak (trias, jura, kreda) ter ogledane dinozavre (pobrane slike) razvrstijo po starosti.

OPREMA:

 • skica terena (okolice) z označenimi točkami skritih kamnov (število je odvisno števila skupin. Npr. če bomo člane razdelili v 3 skupine, potrebujemo 3 enake skice terena.);

 • 6 ploščatih kamnov z narisanimi okotji različnih dinozavrov;

 • 6 slik istih izbranih dinozavrov;

 • 6 listov, na katerih piše, s čim so se izbrani dinozavri prehranjevali ter nekaj njihovih značilnosti in zanimivosti;

 • krede.

Veščina dinozavrov 6

Srečanje je namenjeno še zadnji ponovitvi veščine poznavalca dinozavrov pred preverjanjem znanja. Vodnik ima za vsakega članapripravljen list, na katerem so slike vseh obravnavanih dinozavrov. Zraven vsakega dinozavra je tudi prostor, kamor morajo člani vpisati, s čim se posamezen dinozaver prehranjuje, in dopolniti eno njegovo značilnost (*glej spodnji dokument). Na voljo imajo približno 15 minut, da poskusijo list sami izpolniti.

V drugem delu srečanja se igramo igro dinozaver in pingvin (različica igre medved in pingvin). Člani stojijo v krogu. En je pingvinin drugi je dinozaver. Medved mora hoditi na široko, brez krčenja kolen in rjoveti, pingvin pa dela majhne korake brez krčenja kolen in dela: »Pipipi«. Dinozaver lovi pingvina. Pinvin se reši tako, da se postavi za enega člana, ki stoji v krogu, in ta postane dinozaver ter začne lovit »bivšega« dinozavra, ki je posal pingvin. Če dinozaver ujame pingvina, se vloge zamenjajo. Igra poteka hitro.

Zadnji del sestanka je namenjen pregledu ponovitvenega lista.

OPOMBA:

 • Če imamo mlajšo MČ-skupino moramo paziti, da si za pregled ponovitvenega lista vzamemo na koncu dovolj časa, saj morda niso še vsi vešči v pisanju.

 • Pregledan ponovitveni list si lahko vzamejo domov, da jim je v pomoč, če še nimajo vsega zahtevanega znanja.

OPREMA:

 • ponovitveni list – list, na katerem so slike vseh obravnavanih dinozavrov. Zraven vsakega dinozavra je tudi prostor, kamor morajo člani vpisati, s čim se posamezen dinozaver prehranjuje in dopolniti eno njegovo značilnost (*glej spodnji dokument) (toliko, kolikor je članov).

Ponovitev dinozavrov.pdf